فرم اطلاعات خرید و فروش خودرو کار کرده

مشخصات خودرو

وضعیت بدنه خودرو

وضعیت موتور و گیربکس

وضعیت سیستم تعلیق (کمک فنر و جلوبندی) خودرو

مشخصات مالک خودرو