تلفن تماس 02141716
فکس 88450080 021
خدمات پس از فروش – واحد امداد داخلی 356
آدرس پست الکترونیک info@setarehiran.com
ساعات مراجعه شنبه تا چهارشنبه : 8 صبح لغایت 17
آدرس تهران ، خیابان مطهری ، نبش یوسفیان ، پلاک 48

تلفن تماس 41716 021
تلفن مستقیم ارتباط با مشتربان 41716 021
فکس 88450080 021
خدمات پس از فروش – واحد امداد داخلی 356
آدرس پست الکترونیک service@setarehiran.com
ساعات مراجعه 8 شنبه تا چهارشنبه : صبح لغایت 17 پنج شنبه : 8 صبح لغایت 14
تعمیرگاه مرکزی خیابان آزادی ، تقاطع یادگار امام
تعمیرگاه شرق تهران خیابان شریعتی ، خیابان معلم ، خیابان مرودشت ، مجموعه هایپر کار
تعمیرگاه غرب تهران بازار بزرگ ایران ( ایران مال )